2019 - Kwiecień

Ogłoszenie

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera systemowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój…

Read more

iSMART przeszedł testy zgodności z wymaganiami protokołu SMART-GAS

Opracowany przez polską spółką Apator Metrix, przy współpracy z Phoenix Systems gazomierz stanowi innowacyjne urządzenie pomiarowe IoT. iSMART to jedno z pierwszych urządzeń przeznaczonych na wschodzący rynek inteligentnych sieci gazowniczych. Urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem klientów z Polski, Włoch, Litwy, Ukrainy i Belgii. Gazomierz może by produkowany w różnych konfiguracjach funkcjonalnych. Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego…

Showing all 2 posts