2021 - Kwiecień - 12

Read more

Zmiany w zarządzie Atende Software

Rezygnacja Mariusza Stusińskiego. W dniu 9 kwietnia 2021 r. Mariusz Stusinski, członek zarządu Atende Software, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja miała charakter zaplanowany i jest konsekwencją zmian w strukturze właścicielskiej spółki, która począwszy od 2021 r. funkcjonuje poza grupą kapitałową Atende S.A. Mariusz Stusiński został powołany do zarządu w 2008 r., a jego zakres odpowiedzialności…

Showing the single result