Atende Software realizuje projekty dofinansowane ze środków publicznych

Prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem platformy do klasyfikacji obiektów opartej o technologię Sztucznej Inteligencji oraz technologię przetwarzania obrazu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-b512/18-00.

Informacja o projekcie

Celem projektu jest opracowanie architektury systemu bazującego na inteligentnej analizie otoczenia.

Koszt całkowity projektu [zł]:

7 434 280 

Kwota dofinansowania [zł]:

4 867 290