Atende Software realizuje projekty dofinansowane ze środków publicznych

Projekt UPGRID

Atende Software realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid”. Projekt UPGRID jest realizowany w ramach Programu Badawczo-Rozwojowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, w ramach grantu nr 646.531.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: upgrid.eu

Cel projektu

Celem projektu jest zweryfikowanie wybranych technologii w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN, wraz z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej, na wybranym obszarze demonstracyjnym sieci miejskiej w Gdyni. Przeanalizowane zostaną rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie siecią SN i nN w oparciu o zintegrowane dane pozyskiwane z systemów informatycznych ENERGA-OPERATOR SA, a w szczególności systemu DMS, który w ramach projektu zostanie wytworzony przez Atende Software sp z o.o. na bazie istniejącego rozwiązania AMI.
Kalendarium projektu
2015-01-01
rozpoczęcie projektu
2015-06-06
analiza wymagań dla infrastruktury i systemu informatycznego
2016-03-31
zakończenie fazy projektowania systemu
2017-09-30
implementacja, testy i optymalizacja systemu
2017-12-31
wnioski końcowe