Siedziba główna

Atende Software Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

tel. +48 22 255 11 00
fax: +48 22 255 15 50

e-mail: info@atendesoftware.com
NIP: 113-268-73-65, REGON: 141103558

KRS: 0000287417 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS), kapitał zakładowy: 500 000 PLN