Atende Software stawia na nowe produkty i rynki

Największy dostawca usług w zakresie telewizji internetowej w Polsce o swoich planach po zmianie właściciela.

Rynek OTT (over-the-top) w Polsce jest na fali wznoszącej – prognozy PwC wskazują, że średnioroczna stopa wzrostu tego sektora wyniesie 13,4 proc. do 2024 r., a jego wartość sięgnie 884 mln dolarów na koniec analizowanego okresu. To dobra wiadomość dla polskiej firmy Atende Software, największego w kraju dostawcy technologii dla telewizji internetowej. Po obiecującym I kwartale firma kontynuuje rozwój nowych produktów i usług skoncentrowanych wokół streamingu.

Nowy rozdział Atende Software rozpoczął się na przełomie roku, wraz ze zmianą właściciela firmy. Akwizycja została zrealizowana w formule wykupu menedżerskiego, wspieranego przez Custodia Capital, firmę inwestycyjną wspierającą małe i średnie podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Posiadamy unikalne kompetencje technologiczne, silne zaplecze kapitałowe oraz mocną pozycję w Polsce i krajach bałtyckich. Przed nami ciekawy czas: rebranding i dalszy rozwój pod nową marką i z nowymi produktami. Nasza strategia na najbliższe lata opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest koncentracja na usługach chmurowych, opartych o API, drugim – stworzenie powtarzalnego produktu OTT dla lokalnych i regionalnych właścicieli unikalnego kontentu, natomiast trzecim – ekspansja na nowe rynki – mówi Przemysław Frasunek, członek zarządu Atende Software.

Wynik brutto firmy za I kwartał 2021 roku względem pierwszego kwartału ubiegłego roku wzrósł o 219%. Zespół ponad 100 inżynierów pracuje obecnie nad kolejnymi wdrożeniami technologii w Polsce i zagranicą. Wśród nich są projekty realizowane dla grupy TVN Discovery, TV Play Baltics, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Solidny wynik kwartalny to efekt dojrzałości zarówno technologicznej, jak i procesowej oraz kolejnych wdrożeń zarówno z Polski, jak i regionu bałtyckiego. Naszemu rozwojowi będzie sprzyjał rosnący rynek telewizji internetowej, na którym coraz większy udział zdobywają lokalni nadawcy. Nie wykluczamy również inwestycji kapitałowych w podmioty rozwijające innowacyjną i komplementarną z nami technologię – dodaje Frasunek.

Atende Software od początku działalności koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji autorskiej platformy technologicznej redGalaxy, stanowiącej podstawę do budowy serwisów telewizji internetowej. Począwszy od 2015 r., spółka rozwija również platformę redGuardian, pierwszy system klasy operatorskiej, służący do ochrony przed atakami DDoS. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook