Atende Software zrealizuje nowy projekt badawczo-rozwojowy w zakresie cyberbezpieczeństwa CyberCrypt@GOV

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się otrzymać dofinansowanie na realizację projektu z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa o nazwie CyberCrypt@GOV. Projekt będzie realizowany przez okres 48 miesięcy, w konsorcjum m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską i Akademią Sztuki Wojennej. Kwota dofinansowania wyniesie 12,4 mln zł.

Przedmiotem projektu będzie pozyskanie i rozwój technologii niezbędnej do stworzenia rozproszonego, skalowalnego, wysokowydajnego systemu służącego przełamywaniu zabezpieczeń kryptograficznych. Rozwiązanie wpisuje się w priorytetowy obszar technologiczny pn. „Technika kryminalistyczna, nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii”.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook