Atende Software wygrało przetarg w NASK na ochronę przed atakami DDoS

Atende Software wygrało ogłoszone przez NASK postępowanie na świadczenie usług ochrony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Firma za świadczone usługi otrzyma nieco ponad 592 tys. zł.

System redGuardian ochroni infrastrukturę OSE przed wszystkimi rodzajami ataków typu DDoS wolumetrycznych i aplikacyjnych:

  • powodującymi przepełnienie i wysycenie pasma potrzebnego do świadczenia usług;
  • mającymi na celu zalanie pakietami IP;
  • powodującymi wyczerpanie zasobów systemu świadczącego usługę np. przez zalanie pakietami z flagą TCP SYN;
  • atakami z wykorzystaniem dużej ilości sesji na konkretną aplikację wykorzystywaną do świadczenia usługi.


Usługa będzie zamawiana z określoną przepustowością, definiującą ilość „oczyszczonego” ruchu przychodzącego. W trakcie trwania umowy NASK będzie mógł zwiększać przepustowość usługi.

NASK oczekuje, że w przypadku wystąpienia ataku typu DDoS (bez znaczenia jakiej skali i jakiego typu) do szkół będzie docierał ruch oczyszczony. Przy czym usługa ma działać w dwóch, uzupełniających się trybach: „na żądanie”, kiedy to operator sieci OSE po wykryciu ataku typu DDoS przekieruje ruch na serwery dostawcy, które będą chronić przed atakami DDoS, oraz w trybie ciągłym, kiedy to ataki typu DDoS są automatycznie wykrywane przez infrastrukturę zleceniobiorcy i oczyszczanie ruchu jest uruchamiane bez dodatkowego udziału operatora sieci.

Umowa ma zostać podpisana na sześć miesięcy od dnia wdrożenia usługi lub do momentu wykorzystania przez NASK kwoty maksymalnego wynagrodzenia dla wykonawcy. NASK przewiduje prawo opcji, które będzie polegało na wydłużeniu czasu realizacji usługi o dalsze: a) 3 miesiące, b) 2 razy po 3 miesiące lub c) 6 miesięcy, ponad okres objęty zamówieniem podstawowym.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook