Paweł Pisarczyk laureatem nagrody im. Marka Cara

Paweł Pisarczyk, prezes Atende Software został laureatem tegorocznej nagrody im. Marka Cara przyznawanej podczas Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Paweł Pisarczyk, który był już dwukrotnie nominowany do nagrody otrzymał ją za:

– osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy;

– współpracę z Forum oraz uczelniami polegającą na wspieraniu społecznie (w tym na własnym przykładzie) postaw ukazujących możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju,

– opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy. Zaprojektowany przez niego i zrealizowany pod jego kierunkiem system operacyjny Phoenix został udostępniony w modelu otwartym dla wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem rozwiązań w obszarze Internetu rzeczy. Dzięki walorom konstrukcyjnym i funkcjonalnym reprezentuje poziom światowy. 

Nagrodę otrzymała również dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH. Serdecznie gratulujemy!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook