Phoenix Systems nawiązał współpracę z PWSIiP w Łomży

Phoenix Systems i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podpisali list intencyjny, który zakłada wspólne prowadzenie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności edukacyjnej i dostępności nowych technologii. Jednym z aspektów współpracy jest realizacja projektu badawczo-rozwojowego polegającego na opracowaniu wersji systemu operacyjnego Phoenix-RTOS zgodnej z wytycznymi standardu bezpieczeństwa lotniczego DO-178C. 

Spółka Phoenix Systems od wielu lat rozwija system operacyjny Phoenix-RTOS (system operacyjny czasu rzeczywistego) dla Internetu Rzeczy (IoT). System jest obecnie stosowany w nowoczesnych, inteligentnych urządzeniach pomiarowych (np. inteligentnych licznikach energii i gazu). Wśród całej gamy technologii składających się na Internet Rzeczy kolejnym sektorem, który będzie rozwijany przez Phoenix Systems, będzie dynamicznie rozwijający się sektor latających pojazdów bezzałogowych (UAV). W związku z nowymi regulacjami, oprogramowanie dla dronów wymagać będzie w niedalekiej przyszłości uzyskania specjalnej certyfikacji od agencji bezpieczeństwa lotniczego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku samolotów załogowych. Dlatego też powstanie nowa wersja systemu, zgodna z wytycznymi standardu lotniczego DO-178C.

We współpracy z zespołami naukowymi z uczelni wyższych, Phoenix Systems złożyło swój projekt badawczo-rozwojowy o dofinansowanie w konkursie NCBiR. W styczniu tego roku podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

– Nawiązaliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ze względu na jej wykwalifikowaną kadrę naukową, otwartą na innowacyjne podejście do zagadnień związanych z IoT. Właśnie w Łomży założyliśmy biuro, gdzie wspólnie będziemy rozwijać oprogramowanie Phoenix-RTOS 178. Na terenie województwa podlaskiego znajduje się wiele atrakcyjnych, otwartych przestrzeni, idealnych do testowania dronów i samolotów. Moim marzeniem jest, by powstało tu w niedalekiej przyszłości prawdziwe centrum dronowe, w którym będzie rozwijana nowa technologia. Wierzę, że będzie to możliwe dzięki udanej współpracy z uczelnią oraz lokalnym samorządem – komentuje Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems.

O Phoenix-RTOS:

Phoenix-RTOS to skalowalny, modularny system operacyjny czasu rzeczywistego przeznaczony dla urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). System wdrożony został w inteligentnych urządzeniach pomiarowych (inteligentne liczniki energii, koncentratory danych, gazomierze) w Europie oraz w Azji. System udostępniony został na licencji BSD, która zezwala na modyfikacje jego kodu źródłowego – jest to ukłon w stronę deweloperów, którzy pragną stać się częścią społeczności skupionej wokół Phoenix-RTOS poprzez jego testowanie oraz rozwijanie systemu w ramach konkretnych zastosowań. Kod źródłowy dostępny jest na portalu GitHub.

Autorem zdjęcia przedstawiającego Rektora PWSIiP dr hab. Dariusza Surowika oraz Prezesa Phoenix Systems Pawła Pisarczyka jest Jacek Bochenko.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook