Zmiany w zarządzie Atende Software

Rezygnacja Mariusza Stusińskiego.

W dniu 9 kwietnia 2021 r. Mariusz Stusinski, członek zarządu Atende Software, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnacja miała charakter zaplanowany i jest konsekwencją zmian w strukturze właścicielskiej spółki, która począwszy od 2021 r. funkcjonuje poza grupą kapitałową Atende S.A. Mariusz Stusiński został powołany do zarządu w 2008 r., a jego zakres odpowiedzialności obejmował sprzedaż i finanse.

– Składam serdeczne podziękowania Mariuszowi za jego wkład w dotychczasowy rozwój biznesu. W ciągu wspólnych 13 lat, Atende Software przebyło drogę od niewielkiego centrum badawczo-rozwojowego, aż po jednego z najważniejszych dostawców technologii OTT w regionie CEE. Mariusz z pewnością był współautorem tego sukcesu – komentuje Przemysław Frasunek, członek zarządu Atende Software.

Spółka Atende Software jest obecnie reprezentowana przez jednoosobowy zarząd, którego członkiem pozostaje Przemysław Frasunek. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook