Ogłoszenia dotyczące projektów dofinansowanych ze środków publicznych

Atende Software poszukuje Inżyniera Systemowego

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera systemowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 03.11.2017 r., do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

 

Atende Software poszukuje Analityka

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl w terminie do dnia 30.10.2017 r., do godziny 15:00.

Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

UWAGA!!! w dniu 19.10.2017 zapytanie ofertowe zostało zmienione (usunięto Kryterium oceny ofert K5).

 

Atende Software zleci zaprojektowanie liczników

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na zaprojektowanie liczników 1- i 3- fazowych energii elektrycznej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl w terminie do dnia 07.11.2017 r., do godziny 15:00.

Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

UWAGA!!! w dniu 19.10.2017 zapytanie ofertowe zostało zmienione (usunięto Kryterium oceny ofert K4).

 

Atende Software poszukuje Inżyniera Oprogramowania

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera Oprogramowania (oprogramowanie wbudowane) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

UWAGA!!! Zawieszamy postępowanie przetargowe do odwołania.

 

Atende Software poszukuje Projektanta Urządzeń

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Projektanta Urządzeń (zaprojektowanie i produkcja urządzeń) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

UWAGA!!! Zawieszamy postępowanie przetargowe do odwołania.

 

Atende Software poszukuje Analityka

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Analityka (zakup-sprzedaż energii elektrycznej na giełdzie) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione szczegóły informacji znajdują się tutaj

 

Atende Software poszukuje Inżyniera Oprogramowania

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera Oprogramowania (platformy mobilne) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiajacy spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez PROEXE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 3/16.

 

Atende Software poszukuje Inżyniera Oprogramowania

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Inżyniera Oprogramowania (storage) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione, szczegóły informacji znajdują się tutaj

 

Atende Software poszukuje Architekta Systemowego

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Architekta Systemowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiajacy spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez Rafała Jurkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Jurkiewicz w Warszawie przy ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 9/63.

 

Atende Software poszukuje Grafika Komputerowego

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Grafika Komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiajacy spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez Roberta Trzcińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lunartoone Robert Trzciński w Warszawie przy ul. Nowodworskiej 29A/309.

 

Atende Software poszukuje Analityka

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Analityka (projekt aplikacji) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez przez Marka Gluzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Consult IT Marek Gluziński w Warszawie przy ul. Krokwi 32a lok 21.

 

Atende Software poszukuje Analityka

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług przez Analityka w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: tomasz.boboli@atendesoftware.pl w terminie do dnia 30.10.2017 r., do godziny 15:00.

Szczegóły oferty znajdują się w Bazie konkurencyjności

UWAGA!!! w dniu 19.10.2017 zapytanie ofertowe zostało zmienione (usunięto Kryterium oceny ofert K5).

 

Atende Software poszukuje Architekta Systemowego

Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Architekta Systemowego (projekt aplikacji) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez przez Krzysztofa Stelmacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GoSimply” Krzysztof Stelmach w Warszawie przy ulicy Stryjeńskich 130/41.